Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljön och coronaviruset

Här hittar du tips, mallar och checklistor som hjälper er i arbetsmiljöarbetet i samband med det nya coronaviruset.

Återgång till arbetsplatsen

När det börjar bli dags att återgå till kontoret igen för de som distansarbetat finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera igenom tillsammans. Här finns en checklista att ha som underlag.

Återgång till arbetsplatsen

Riskbedöm och skapa handlingsplan

När ni har identifierat riskerna behöver ni bedöma hur allvarliga de är och skapa en handlingsplan med åtgärder. Använd gärna Prevents mall. Den kan sedan användas för att följa upp om åtgärderna har fungerat.

Läs mer om riskbedömning

Checklistor att använda

Under pandemin behöver riskbedömningar göras oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. Här finns checklistan Corona och covid-19 som innehåller frågor om smittrisker, men även om hur arbetsgivaren kan hantera frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro. För er som arbetat på distans under pandemin finns checklistan Återgång till arbetsplatsen.

Till checklistan Återgång till arbetsplatsen

Till checklistan Corona och covid-19

Det finns också en checklista om smittrisker för verksamheter som normalt utsätts för smittrisker, AFS 2018:4.

Till checklistan Smittrisker

Arbete hemifrån

Ergonomin, det sociala samspelet och balansen mellan jobb och fritid är delar som kanske extra tydligt påverkas av att jobba hemma. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men de anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall. 

Checklistor, tips och råd

Introduktion

Här finns tips och råd om introduktion för nyanställda. Introduktionen är ett unikt tillfälle att ge den som är ny kunskaper om företaget, arbetskamraterna, yrket och arbetsplatsen. Men även om olika risker i jobbet och hur de ska hanteras.

Introduktion

Oro och krisstöd

Att fånga upp medarbetarnas oro är en viktig del av ledarskapet. Därför är det bra att ha täta avstämningar med personalen och att vara tydlig med vart de kan vända sig om de har frågor eller känner oro. 

Mer om krisstöd

Skyddsutrustning

Det är arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning som ligger som grund för vilken skyddsutrustning som ska användas både i coronatider och annars. 

Mer om skyddsutrustning och corona

Anmäl allvarliga coronahändelser

Om en arbetstagare utsätts för allmänfarlig sjukdom, till exempel covid-19, ska det anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta gäller om arbetstagaren exponerats eller smittats i arbetet, om arbetstagaren vanligtvis utsätts för smitta i arbetet och om det förebyggande arbetet har brustit.

Anmäl arbetsskada

Vaccination på arbetsplatser

För att hjälpa verksamheter som planerar att erbjuda sina anställda vaccinering mot coronaviruset på eller i anslutning till arbetsplatsen finns här vägledningen Vaccination på arbetsplatser. Där finns information som är bra att tänka på inför och under vaccinering samt en checklista.

Vaccination på arbetsplatser

Externa länkar

Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin (Arbetsmiljöverket)

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket)

Covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Corona Prevention Monitor (ISSA)

Arbetsmiljöarbete i tider av corona (Suntarbetsliv)

Healthy Workplaces Stop the Pandemic (EU-OSHA)

Hitta på sidan

Gå en utbildning på distans

Boka in dig på en lärarledd utbildning på distans. Gå kursen tillsammans med andra online.

Läs mer om våra utbildningar på distans

Sök stöd för rehabilitering

Hos AFA Försäkring kan du som arbetsgivare söka stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer om rehabiliteringsstödet