Hoppa till huvudinnehållet

Skyddsutrustning och corona

Personlig skyddsutrustning ska bekostas av arbetsgivaren och syftar till att arbetstagaren ska skydda sin säkerhet och hälsa under arbetet. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av personlig skyddsutrutning (AFS 2001:3) kan man läsa mer.

Vilken skyddsutrustning ska användas?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska göra den riskbedömning som ligger som grund för vilken skyddsutrustning som ska användas både i coronatider och annars. Det sker bäst i samverkan med skyddsombudet. Här är frågor som kan vara till hjälp i riskbedömningen. Du kan också ta hjälp av checklistan Corona och covid-19. 

  • Inom vilka arbetsmoment finns risk för smitta?
  • Hur kan riskerna undvikas eller minimeras?
  • Vilka åtgärder behövs?
  • Vilken personlig skyddsutrustning är nödvändig i de olika arbetsmomenten?
  • Hur ser vi till att alla arbetstagare vet hur de ska använda utrustningen?

Rekommendationer om vilken personlig skyddsutrustning som skyddar mot covid-19 ges från bland annat Folkhälsomyndigheten, den Europeiska smittskyddsorganisa­tionen (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Normalt sett ska all personlig skyddsutrustning vara CE-märkt, men på grund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har det tillfälligt blivit tillåtet att beställa utrustning som inte är CE-märkt.

Arbetsmiljöverket har fått utökad befogenhet att snabbt bedöma och godkänna vilken skyddsutrustning som kan användas vid vård och omsorg med hög risk för coronasmitta. Det gäller dock endast vissa yrkeskategorier och vissa skydd.

Viktigt med samverkan

Det är viktigt med samverkan för att arbetsmiljöarbetet ska bli lyckosamt och allmänt accepterat på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är ansvarig för riskbedömningen och åtgärderna, men arbetstagarna (i första hand skyddsombuden) behöver vara delaktiga. Arbetstagarna behöver också få kunskap om när och hur den personliga skyddsutrustningen ska användas.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan