Hoppa till huvudinnehållet

Frisörer

Frisörer ska ha en förteckning över de kemiska produkter som finns och används i verksamheten och som är märkta med faropiktogram.

Många frisörprodukter som till exempel hårfärger, permanentvätskor och fixeringsvätskor irriterar både hud och luftvägar. Flera ämnen i dessa produkter kan ge eksem och framkalla allergi.

Frisörer ska som alla andra ha en förteckning över de kemiska produkter som finns och används i verksamheten och som är märkta med faropiktogram.

Säkerhetsdatablad ska finnas för produkter märkta med faropiktogram. Det finns inga krav på att det ska finnas säkerhetsdatablad för kosmetiska produkter, även om det är bra om leverantören kan lämna det.

Frisörer ska bedöma vilka risker som finns i arbetet med de kemiska och kosmetiska produkterna, och dokumentera bedömningen skriftligt, se Riskbedömning.

Minska riskerna

  • Kontrollera att allmänventilationen fungerar bra i frisersalongen. Vid permanentning, färgning och blondering kan en genomskinlig utsugskåpa, placerad över kundens huvud, förbättra luftkvalitén under applicering av de kemiska produkterna.
  • Ett dragskåp (ventilerat skåp) bör användas när man blandar till hårfärger. Alternativt kan man göra blandningen under en utsugskåpa, som också kan användas vid färgning av hår.
  • För att undvika att det dammar vid blandning av blonderingsmedel, bör man köpa särskilda förpackningar som inte behöver öppnas förrän blandningen är klar. Ett alternativ är att låta väteperoxidlösningen dra in i blonderingsmedlets pulver.
  • Försök att byta farliga frisörprodukter mot produkter som är mindre skadliga för hälsan.
  • Välj saxar, metallclips och "virknålar" som inte avger nickel. Sax med plastbeslag är lämplig att använda.
  • Möjlighet till ögonspolning ska finnas. Det enklaste är att ha en ögondusch kopplad till kranen i ett tvättfat. Ögonduschen kan kompletteras med ögonflaska.
  • Handskar ska användas hela tiden när man arbetar med kemiska produkter. Det ska helst vara engångshandskar av plast. Handskarna måste vara rena och torra inuti. Skyddsförkläde kan användas vid behov.
  • Huden ska vårdas omsorgsfullt och handkräm användas flitigt. Det är olämpligt att bära ringar, klockor och armband eftersom kemiska produkter kan bli kvar under dem.

Tips på mer information

Frisörens arbetsmiljöguide

Lagar och förordningar

AFS 1985:18 Frisörarbete

Hitta på sidan