Hoppa till huvudinnehållet

Förenkla riskbedömningen genom att först vidta åtgärder som minskar riskerna!

Riskbedömningen blir enklare om riskerna är små. Ofta finns "god praxis" för olika arbetsmoment och verksamheter, som beskriver vilka åtgärder som ska finnas och vilka arbetsmetoder som ska användas. Där har man tagit hänsyn till de kemiska riskerna och kommit fram till arbetsmetoder och åtgärder som minskar riskerna. Om man följer god praxis, innebär det ofta att riskerna är under kontroll.

I KemiGuiden har vi lagt in beskrivningar av vad som är god praxis för olika verksamheter och ämnen. Läs mer om det under Åtgärder men också under Speciella krav för vissa verksamheter och yrken och Speciella krav för vissa kemiska produkter och ämnen. Prevents arbetsmiljöchecklistor är också en hjälp att kontrollera arbetsmiljön och de åtgärder som bör finnas. Checklistorna handlar om hela arbetsmiljön, inklusive kemiska risker. Checklistor har utvecklats för cirka sextio branscher och områden.

Innan ni börjar bedöma riskerna, kontrollera att ni har de åtgärder som rekommenderas. Åtgärderna bygger på tidigare riskbedömningar som gjorts av experter. Ofta passar åtgärderna de flesta liknande verksamheter, men anpassning av åtgärderna till den egna verksamheten kan behövas.