Hoppa till huvudinnehållet
Prevents enkäter i nytt format

Har du skickat ut enkäten till dina medarbetare 4 december eller tidigare behöver ni få in svar senast 18 december. Ni kan se och ladda ner resultatet till och med 15 januari 2024. Till Prevents nya enkäter

Kontroll av om skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner är tillräckligt bra

Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner är tillräckligt bra om de innehåller

  • instruktioner om hur man ska arbeta för att undvika att skadas
  • instruktioner om hur man ska skydda sig, till exempel vilken skyddsutrustning som ska användas, när den ska användas och hur den ska underhållas
  • vilka ordnings- och städrutiner som gäller
  • instruktioner om vad man ska göra om en olycka, haveri eller spill inträffar, bland annat första hjälpen.

Instruktionerna ska också vara kända:

  •  Alla som behöver känna till instruktionerna ska veta att de finns.
  • Även de som tillfälligt eller under en kortare period är berörda av instruktionerna ska få information om dem.

Instruktionerna ska följas:

  • Att få information om instruktionerna är en sak, men att följa dem en helt annan.
  • Om instruktionerna innehåller sådant som är svårt att följa, till exempel för att det blir för stressigt eller obekvämt, bör ni se över arbetet så att instruktionerna blir lättare att följa.