Hoppa till huvudinnehållet

Speciella verksamheter och yrkesgrupper

Ofta behövs särskilda åtgärder för vissa verksamheter och yrken.

På sidan Speciella krav för vissa verksamheter och yrken finns en översikt över verksamheter och yrken som innebär särskilda risker och för vilka det finns särskilda krav på åtgärder. På sidorna om de olika verksamheterna och yrkena finns tips och råd om åtgärder som minskar riskerna och som kan vara ett sätt att klara gällande lagar och regler.

Det finns förstås verksamheter och yrken som kan innebära risker, utan att det finns särskilda regler för dem. För dessa verksamheter och yrken gäller de generella reglerna för åtgärder mot kemiska risker. Vilka åtgärder som vidtas beror på hur riskerna bedöms och vilka åtgärder som är lämpliga.