Hoppa till huvudinnehållet

Speciella kemiska produkter eller ämnen

Ofta behövs särskilda åtgärder vid arbete med vissa kemiska produkter eller ämnen.

På sidan Speciella krav för vissa kemiska produkter och ämnen finns en översikt över ämnen som innebär särskilda risker och för vilka det finns särskilda krav på åtgärder. På sidorna om de olika produkterna och ämnena finns tips och råd om åtgärder som minskar riskerna och som kan vara ett sätt att klara gällande lagar och regler.

Det finns förstås produkter och ämnen som kan innebära risker, utan att det finns särskilda regler för dem. För dessa produkter och ämnen gäller de generella reglerna för åtgärder mot kemiska risker. Vilka åtgärder som vidtas beror på hur riskerna bedöms och vilka åtgärder som är lämpliga. Här finns tips och råd om en grupp av ämnen som om de används fel kan innebära hudproblem, men som det inte finns några särskilda föreskrifter om.

Medel för hudrengöring och hudvård (utom vanlig tvål)