Hoppa till huvudinnehållet

Skylt som varnar för asbest

Sätt upp skylt vid

  • arbete med asbesthaltiga material i samband med forskning, utveckling och analys
  • bearbetning eller behandling av asbesthaltigt material som redan installerats.
    Platsen där arbete med asbest förekommer ska vara tydligt avgränsad och märkt med texten ”Asbestarbete – Tillträde förbjudet för obehöriga”.

Lagar och förordningar

Regler om märkning av vissa arbetsplatser där arbete med asbest förekommer finns i AFS 2006:1 Asbest, 24 §.

Hitta på sidan