Hoppa till huvudinnehållet

Gasflaskor

Varningsskylt ska sättas upp utanför utrymme där gasflaskor står uppställda och vid flaskornas uppställningsplats om den inte är väl synlig.

Lagar och förordningar

Regler om gasflaskor finns i AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar 

Hitta på sidan