Hoppa till huvudinnehållet

Brandfarliga ämnen

Rörledningar för brandfarliga ämnen ska märkas så att de inte förväxlas. Märkningen ska innehålla faropiktogram, vilket ämne som transporteras och pil för strömningsriktning. Märkningen kan placeras vid avstängningsventiler, reglerventiler, mätare, tappställen, genomgångar i vägg samt förgreningsställen.

Lagar och förordningar

Regler om märkning av rörledningar finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 18

Hitta på sidan