Hoppa till huvudinnehållet

Gäller befintligt tillstånd för miljöfarlig verksamhet?

Ett befintligt tillstånd anger hur länge tillståndet gäller. Förnyelse av tillstånd behövs också om

  • verksamheten förändras så att de mängder som hanteras överskrider de mängder som tillståndet gäller för
  • ni börjar hantera kemiska ämnen på ett nytt sätt, så att miljöriskerna vid hanteringen förändras.

Lagar och förordningar

Vilka verksamheter det gäller regleras i SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

De krav som ställs på de anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheterna beskrivs i

Övergripande regler finns även i Miljöbalken 9 kap, 1 och 6 §§, 26 kap, 19-20 §§. Regler för speciella verksamheter finns i

Hitta på sidan