Hoppa till huvudinnehållet

Välkommen till OSA-enkäten

Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, återhämtning, kränkande särbehandling och ledarskap. Den tar cirka tio minuter att besvara och är anonym.