Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

En bra start!

Att känna sig välkommen, kunna jobba säkert och snabbt bli en i gänget – så vill nog alla som är nya på jobbet ha det, eller hur? Att introducera nya chefer och medarbetare är viktigt, både för individen själv och för företaget. En bra introduktion eller onboarding ger den anställde möjlighet att bidra redan från start och att snabbt komma in i jobbet.

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att ordna bra introduktion för den som är ny, haft en längre frånvaro eller blivit omplacerad på arbetsplatsen. Det är en klok investering som betalar sig. Det är dessutom en viktig arbetsmiljöfråga.

Snabbt in i jobbet 

För arbetsgivaren är introduktionen ett sätt att snabbt ge den anställde den information och den kunskap som behövs för att kunna utföra jobbet, för att jobba säkert och för att känna sig hemma i organisationen och förstå sin del i helheten. En välplanerad introduktion gör att den som introduceras snabbt kommer in i jobbet.

Introduktionen bygger trivsel

Med en bra introduktion blir den anställde direkt en del av det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. Introduktionen påverkar både arbetsprestation och arbetsglädje, vilket i sin tur ger bra förutsättningar för trivsel och delaktighet. En bra introduktion kan även påverka viljan att behålla sitt jobb och att inte direkt söka sig vidare.

Introduktionen kan förebygga framtida ohälsa

En bra introduktion ger den anställde information om eventuella risker, om arbetsmiljö, regler och rutiner. Introduktionen ökar säkerheten, minskar risken för skador och olyckor och förebygger framtida ohälsa. Den som är ny på jobbet är angelägen att lära och därför är introduktionen ett gyllene tillfälle att redan från första arbetsdagen etablera bra och säkra rutiner. Introduktionen är kort sagt ett unikt tillfälle för båda parter att tillsammans skapa en riktigt bra arbetsmiljö.

Ta hjälp av introduktionsguiden

Målet med ett introduktionsprogram är att få en helhet och en struktur som gör att alla som blir introducerade tas om hand på ett välkomnande sätt, så att de snabbt kan komma in i arbetet och företaget. Men det kan vara svårt att få med allt. Tiden går, förutsättningar förändras och när introduktionen genomförs av flera inblandade kan det vara lätt att tappa kontrollen på att allt verkligen genomförs enligt planerna. För att underlätta för arbetsgivare att ta fram och genomföra bra introduktioner finns Introduktionsguiden. Du behöver registrera en användare och logga in för att använda guiden. 

  • Med Introduktionsguiden blir introduktioner enkla att planera, genomföra och följa upp.
  • Med Introduktionsguiden vet du att ingenting viktigt missas – oavsett din medarbetares roll eller anställningsform.

Guiden ger dig den röda tråden i introduktionen och består av ett heltäckande smörgåsbord av aktiviteter. Du väljer själv de aktiviteter som passar för just din medarbetares introduktion. I några enkla steg skapar du ett eller flera introduktionsprogram som du direkt kan dela via e-post med samtliga som är involverade i introduktionen.