Din arbetsplats i handeln - lär om arbetsmiljö

Främst för chefen
Denna webbutbildning kommer att stängas ner den 31 oktober och kommer att ersättas av en ny version. Den nya versionen publiceras i slutet av november på www.dinarbetsplatsihandeln.se

 

Rådighets- och samordningsansvar


I det här avsnittet hittar du information om sådant som är viktigt för
dig som är chef vad gäller rådighets- och samordningsansvar.