Din arbetsplats i handeln - lär om arbetsmiljö

Främst för chefen
Denna webbutbildning kommer att stängas ner den 31 oktober och kommer att ersättas av en ny version. Den nya versionen publiceras i slutet av november på www.dinarbetsplatsihandeln.se

 

Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


I det här avsnittet hittar du information om sådant som är viktigt
för dig som är chef vad gäller krav på dokumentation i SAM.