Så här fungerar Främst för chefen

 


Informationen har delats upp i följande rubriker:
 

Ditt ansvar som chef

Här ges övergripande information om ditt ansvar som chef.  

 

Vad måste du göra

Under denna del hittar du ett urval ur lagar och regler som
gäller för handeln. Fler regler hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida. Lagtexter hittar du på Riksdagens hemsida

Vad bör du göra

Råd och tips om vad du bör göra hittar du här.

 

Hur kommer du igång

Förslag på hur du kan komma igång med arbetsmiljöarbetet
på arbetsplatsen.

Stöd och verktyg

Här hittar du exempel på länkar, litteratur och annat som kan 
ge dig mer information.