Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om Forma kontoret

Forma kontoret bygger på aktuell forskning om kontorsmiljöer och har utvecklats i samverkan med arbetsmarknadens parter. Verktyget har tagits fram i samarbete med representanter från Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Två experter har varit knutna till projektet:

Sara Hernäng, seniorkonsult Corporate Real Estate Services, Sweco

Aram Seddigh, doktor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Redaktör: Anita Gullberg

 

Referenser:

Bodin Danielsson, C., & Bodin, L. (2008). Office Type in Relation to Health, Well-Being, and Job Satisfaction Among Employees. Environment and Behavior, 40 (5), 636-668. doi: 10.1177/0013916507307459. De olika kontorstyperna, kommunikation och arbetstillfredsställelse i olika kontorstyper.

Bodin Danielsson, C. The Office – an Explorative Study Architectural Design’s Impact on Health, Job Satisfaction & Well-being. [Doctoral Thesis]. KTH, 2010. Arbetstillfredsställelse och inflytande över det egna arbetet i kontorslandskap.

Davis, M. C., Leach, D. J., & Clegg, C. W. (2011). The physical environment of the office contemporary and emerging issues. International review of industrial and organizational psychology, 26, 193-237. Social gemenskap och kommunikation i olika kontorstyper.

Hatch, MC (1990). The Symbolics of Office Design: An Empirical Exploration. In: Gagliardi P, editor. Symbols and artifacts; views of the corporate landscape. Anställda föredrar avskildhet för att de kan koncentrera sig på arbetsuppgifterna.

A. Kaarlela-Tuomaala, R. Helenius, E. Keskinen & V. Hongisto (2009). Studie om anställda som gick från cellkontor till kontorslandskap, ljud som stör i kontorslandskap.

Pejtersen, J. H., Feveile, H., Christensen, K. B., & Burr, H. (2011). Sickness absence associated with shared and open-plan offices – a national cross sectional questionnaire survey. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 37(5), 376-382. doi: 10.5271/sjweh.3167 Studie om lägre sjukfrånvaro i cellkontor.

Seddigh, A., Berntson, E., Bodin Danielson, C., & Westerlund, H. (2014). Concentration requirements modify the effect of office type on indicators of health and performance. Journal of Environmental Psychology. doi: 10.1016/j.jenvp.2014.01.009 Typ av arbetsuppgift påverkar hur man upplever störningar.

Seddigh, A. Office type, performance and wellbeing. A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working. [Doctoral thesis]. Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet, 2015. 

Toivanen, S. Job control and the risk of incident stroke in the working population in Sweden. Scand J Work Environ Health 2008; 34 (1):40-47. Inflytande över det egna arbetet har betydelse för arbetstagarnas hälsa.

Framtidens arbetsplatser, forskningsrapport om framtidens kontor av Susanna Toivonen i samarbete med NCC.