Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Filmer

Sommaren 2014 flyttade Swedbank sitt huvudkontor med 2 700 medarbetare till nya lokaler och införde aktivitetsbaserat arbetssätt. Förberedelserna startade flera år tidigare. I tre filmer berättar de om sina erfarenheter av förändringsarbete, flytt och uppföljning.

Filmer om Swedbanks flytt