Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Cellkontor

Cellkontor är enskilda kontorsrum som kan vara utrustade med skrivare och annan teknisk utrustning som gör dem till oberoende celler där de flesta arbetsuppgifterna kan utföras direkt från rummet. I dag är det dock vanligare att tekniska funktioner placeras i gemensamma utrymmen.

Kontorsrummen ligger ofta längs en korridor, vägg i vägg närmast fasaden och med fönster ut i varje rum. Utrymmen i mitten mellan kontorsrummen eller i mitten av lokalen kan användas till förråd, toaletter, vilrum eller mötesrum med liten eller ingen tillgång till dagsljus.

Det enskilda rummet med möjlighet att stänga en dörr ger avskildhet och bättre kontroll över den fysiska arbetsmiljön jämfört med öppna eller flexibla lösningar. Med fasta platser ökar också möjligheten till mer individuella och personliga lösningar. Samtidigt kan den snabba kommunikationen och den sociala gemenskapen försvåras jämfört med i andra kontorslösningar.

Forskning visar att om kontorets utformning erbjuder avskildhet rapporterar anställda i allmänhet bättre arbets- och social tillfredsställelse, och de är mer belåtna med kontoret i stort. Alla anställda trivs dock inte bäst i eget rum, utan det är något som har att göra med såväl personlighet som arbetsuppgifter. Hur rummet är utformat spelar också in. Orsaker till att anställda verkar föredra avskildhet förklaras bland annat med att ljudmiljön vanligtvis är bättre i enskilda rum än i öppna kontor, och att man i enskilda rum kan koncentrera sig främst på arbetsuppgiften medan man i öppna kontor måste tänka även på att upprätthålla utseende och att anpassa sig socialt.  

Forskning visar också att kostnaderna för sjukfrånvaro är lägre på kontor med egna rum. En dansk studie visar att anställda med enskilda kontorsrum i genomsnitt har fem sjukdagar per år medan de som sitter i delade kontorsrum eller kontorslandskap är borta i genomsnitt 7-8 dagar per år.  

Cellkontor kräver större yta per anställd än kontorslandskap och de ger också mindre grad av flexibilitet vid minskad eller ökad personalstyrka.