Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Olika kontorstyper

Varje kontorslösning har sina för- och nackdelar. Därför är det viktigt att utgå från den egna verksamheten inför valet av lösning. Fokuserar man dessutom på ett väl organiserat förändringsarbete ökar förutsättningen för en lyckad förändring. Ett bra förändringsarbete och väl fungerande kontorslösningar kan påverka inställning och attityd hos medarbetare.

Kontorets utformning har inverkan på hur anställda uppfattar den egna arbetsplatsen och arbetsgivaren, på samma sätt som att kontoret är en betydande del av företagets varumärke.

Prisbild och tillgång till lokaler påverkar val av kontor. I större städer där efterfrågan är större och lokalkostnaderna högre kan det vara viktigare att kunna använda lokalyta effektivt än på orter där lokalkostnaderna är lägre. Lokalernas flexibilitet är också en faktor, och möjligheten till förändringar i lokalerna om verksamhetens behov ändras spelar in i valet av lokal och kontorstyp.

Fokus ligger här på de kontorslösningar som flest företag idag väljer vid lokalförändringsprojekt; cellkontor och kontorslandskap, men också på aktivitetsbaserat kontor som det finns stort intresse för.

Det finns också andra varianter såsom flexkontor, vilket brukar vara en form av kontorslandskap där medarbetarna saknar fasta platser. När företag idag fokuserar på flexibla lösningar satsar man ofta istället på att skapa olika miljöer anpassade för olika typer av arbetsaktiviteter. Flexkontoret kan därför ses som en föregångare till aktivitetsbaserat kontor. En annan lösning är delade kontorsrum där två–tre personer har sina fasta platser i ett delat rum. Det förekommer ofta i äldre byggnader där rumsindelningen är svår att förändra och vissa kontorsrum är väldigt stora.

Aktivitetsbaserat kontor

Aktivitetsbaserat kontor bygger på olika zoner för olika typer av arbetsuppgifter och på att inredningen ska stödja de olika aktiviteterna under arbetsdagen. För att lösningen ska bli funktionell krävs även ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Kontorslandskap

Kontorslandskap varierar i storlek och kan ha en helt öppen planlösning eller vara indelat i områden. Alla anställda har sin egen fasta arbetsplats. Många väljer den här kontorstypen när de står inför att förändra sin kontorsmiljö.

Cellkontor

Cellkontor är enskilda kontorsrum som kan vara utrustade med teknisk utrustning som gör dem till oberoende celler där de flesta arbetsuppgifterna kan utföras direkt från rummet. Det enskilda rummet ökar också möjligheten till individuella lösningar.