Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ljudmiljö

Störande ljud innebär ofta frustration och kan leda till stress och att arbetet inte blir effektivt. Stress är ett tillstånd som också kan ge ökad ljudkänslighet. Vad som uppfattas som störande ljud är individuellt. Vissa har större behov av tystnad eller avskildhet än andra. Det kan bero på arbetsuppgifternas art eller individuella behov på grund av extra känslighet, koncentrationssvårigheter, hörselnedsättning etc.

I en kontorsmiljö kan störande ljud komma från maskiner som skrivare och kopiatorer, ringsignaler, samtal eller stegljud men det kan också vara ljud som tränger in utifrån, till exempel från en starkt trafikerad gata. Olika kontorsmiljöer kräver olika typer av lösningar för att skapa en bra ljudmiljö.

I cellkontor kan det vara enklare att få en god akustik i och med att man har separata kontorsrum. Störande ljud kan dock komma genom kanaler för till exempel kablage. Därför är det viktigt att anpassa olika typer av installationer så att de inte försämrar ljudmiljön i kontoren.

I öppna kontorslösningar störs man lättare av kollegor och teknisk utrustning. Att kunna hantera ljud är en viktig faktor för en lyckad kontorslösning.

Tak och golv är de största ytorna och viktiga för ljuddämpning men skärmar, textilier och stoppade möbler kan också bidra till att skapa en bra ljudmiljö.

Gör man ingrepp i lokalerna är det viktigt att se till att de inte orsakar akustiska problem.

Tak

Innertaket är den största obrutna ytan och den som är allra viktigast för att skapa en bra ljuddämpning. Välj det takmaterial som ger bäst ljuddämpning. Det går också att förse ett befintligt tak med olika typer av ljudabsorbenter.

Golv

Golvets uppbyggnad och material kan bidra till att minska sorl, stegljud och andra bakgrundsljud. Olika material ger olika effekt.

Vinyl eller linoleum är billiga att köpa och lägga in och även relativt lättskötta men ger ingen ljuddämpning.

Trägolv ger inte heller någon direkt dämpning av ljud. Äldre trägolv kan till och med tillföra mer ljud.

Heltäckningsmatta hjälper till att dämpa stegljud och kan kännas sköna att gå på. Den kräver god och adekvat skötsel för att inte påverka personer med allergi eller överkänslighet.

Datorgolv är en typ av golv om består av plattor som läggs med ett visst avstånd till betonggolvet. Plattorna kan kläs med tygmatta eller andra material. Om ett datorgolv läggs med rätt teknik kan det bidra till att dämpa bakgrundsljud, sorl och stegljud.

Väggar, skärmar och annat som dämpar

Väggar kan vid behov kläs med speciella ljudabsorbenter eller textilier för att minska indirekt ljud i form av sorl och stegljud. Det finns också gardiner som kan bidra till att dämpa ljudet.

I en öppen kontorsmiljö kan man använda skärmar mellan arbetsplatser. De kan antigen stå på golvet eller vara monterade direkt på arbetsbordet. De ska vara klädda med ljuddämpande material för att ha effekt på ljudmiljön. Skärmarna bidrar även till att skapa en viss avgränsning kring arbetsplatsen.

Olika förvaringsmöbler som skåp och bokhyllor kan användas för att dämpa ljud genom att klä baksidorna med ljuddämpande material. Det finns även särskilda möbler som effektivt avskärmar ljud.

Tysta rum

I en öppen kontorsmiljö behövs oftast både tysta rum och mötesrum av olika storlek för ostörda samtal. Rummen ska vara så väl ljudisolerade att samtalen inte hörs ut och det får inte heller skapas eko i rummet. För att det ska fungera bra att arbeta där måste det finnas täckning för både telefoni och internet samt uttag för el och datorutrustning.

Det ska vara enkelt att gå in i ett tyst rum om det plötsligt uppstår ett behov av att prata med kollegor. Därför bör de placeras strategiskt i lokalerna och det bör finnas rum som inte är bokningsbara.

Maskinrum

Utrustning som låter mycket, till exempel skrivare, kopiatorer och servrar, bör stå i egna väl isolerade och ventilerade rum. Om rummet saknar dörr är det viktigt att tänka på avståndet till närmaste arbetsplats och arbetsuppgifter den person som sitter där ska utföra.

Arbetssätt

Hur de anställda agerar påverkar ljudnivån speciellt i en öppen kontorslösning. Därför är det bra att komma överens om vissa umgängesregler. De kan till exempel handla om:

  • att tänka på röstläget när du pratar med kollegor eller i telefon,
  •  vilken typ av ringsignaler som är godtagbara och på vilken ljudnivå,
  • om man får lämna sin telefon påslagen när man lämnar sin arbetsplats.