Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Klimat

Inomhusklimatet har betydelse för arbetsprestationen. För höga eller för låga temperaturer påverkar prestationen påtagligt. Men det är också individuellt hur man upplever inomhusklimatet och vad man tycker är ett bra klimat.

I kontorslokaler brukar problem med klimatet vanligtvis handla om att det är för varmt eller för kallt, eller att det drar. Vad som är en ideal temperatur varierar från person till person och beror även på klädsel och aktivitet. 

Några få grader för varmt eller för kallt påverkar prestationen påtagligt. Vid för höga temperaturer känns luften ofräsch och avsöndringen av ämnen från byggnadsmaterial och inredning ökar.

En bra ventilation hjälper till att sänka temperaturen men det är inte säkert att den klarar av att ventilera bort allt värmeöverskott. Det kan behövas andra åtgärder:

  • Sätt upp solavskärmare i form av till exempel markiser eller persienner som stänger ute värme.
  • Maskiner som alstrar värme, till exempel skrivare, servrar och kopiatorer, kan placeras i rum med extra ventilation.
  • Sänk temperaturen med hjälp av kylinstallation eller nattkylning då ventilationen tar in kall nattluft som kyler husets stomme och gör att klimatet blir svalare under dagen.

Ventilation som styrs av fläktar kan ge ett störande buller. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hur arbetsplatser ska utformas står det att installationer och underhåll ska genomföras så att bulleralstring och bulleröverföring till arbetsplatser blir så låg som det är praktiskt möjligt. Det betyder till exempel att välja rätt fläkt och ljuddämpare och att dimensionera kanalsystem på ett riktigt sätt.

Något man bör vara uppmärksam på är att ventilationssystem kan ge upphov till infraljud. Infraljud är låga ljud som har en frekvens under 20 hertz som människan inte kan höra men som kan kännas i form av vibrationer.

Luftdrag i en lokal upplevs ofta som kyla och det finns regler om att drag ska undvikas. I en lokal med lufthastigheter lägre än 0,15-0,2 meter per sekund upplevs som regel inget drag. Höga lufthastigheter kan skapas av kallras från fönster, kalla golv och väggar eller av ventilationssystemet.

Tilluft ska tillföras så att besvärande drag inte uppstår och uppvärmningsanordningar bör placeras så att kallras från fönster eller liknande kan undvikas. Dörrar som leder ut eller till lokal med väsentligt annan temperatur ska ha skydd mot drag.

Luftkvaliteten i en lokal beror dels på hur bra ventilationen är, dels på hur frisk luften som kommer in är och på de föroreningar som inomhus kommer från mänskliga aktiviteter eller själva byggnaden.

Läs mer