Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hyresgästrådgivare

Hyresgästrådgivare är en konsult som kan vara specialist på olika frågor som rör lokalfrågor och förändringsarbete. De kan vara specialiserade på frågor som hyresekonomi, juridik, teknik eller förhandling. På senare år har hyresgästrådgivare också börjat arbeta mer med förändringsprocesser.

Innan man anlitar en konsult bör man fundera igenom vilken typ av projekt det handlar om och vilken kompetens man behöver tillföra utifrån. Ta gärna referenser från tidigare kunder innan ni bestämmer er för vilken konsult ni ska använda. I större projekt är det vanligt att konsulter finns med redan i ett tidigt skede och fram till inflyttning i nya eller ombyggda lokaler.

En hyresgästrådgivare kan kopplas in redan när organisationen ska utvärdera vilken lokallösning som fungerar för verksamheten och vara ett stöd genom hela processen.

Hyresgästrådgivare finns idag hos flera olika aktörer från teknikkonsultföretag till fastighetskonsultbolag.