Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ergonomi

Ergonomi handlar om att anpassa arbetet så att man undviker risker för ohälsa och sjukdom. Det gäller både fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer. En arbetsplats som är bra ergonomiskt utformad ger alla anställda möjlighet att utföra arbetet på bästa sätt. En ergonom kan ge tips och hjälpa till vid planeringen av kontoret.

Människans kropp är gjord för rörelse och vi behöver omväxling och variation för att må bra. Ett av de vanligaste problemen när det gäller kontorsarbete är att man sitter stilla för länge och för ofta. Det kan ge belastningsbesvär och ohälsa. Därför är det bra att planera arbetsplatser som gör det naturligt att röra sig, till exempel genom att skrivaren står en bit bort så att man måste resa sig.

Hur arbetet organiseras påverkar också hälsan. Tidspress, starkt styrt arbete och för lite tid till återhämtning kan bidra till belastningsbesvär.

Möblering

Det finns för- och nackdelar med de flesta typer av möbleringar. Därför är det viktigt att göra en analys av vilka behov och förutsättningar som finns innan man börjar möblera. Viktigt är att det finns tillräckligt med utrymme runt den egna arbetsplatsen och att det går att röra sig fritt i lokalen.

Höj- och sänkbara bord gör att de kan anpassas efter var och en och gör det lättare att variera arbetsställning mellan sittande och stående under dagen. Arbetshöjden bör vara ungefär i armbågshöjd oavsett om man sitter eller står. Arbetsstolen bör kunna justeras i sitthöjd och att ha justerbart ryggstöd.

I en kontorsmiljö där de anställda inte har fasta arbetsplatser är det extra viktigt att bord och stolar är enkla att justera så att de kan anpassas efter var och en. 

Digitala verktyg

Det blir allt vanligare med olika flexibla digitala arbetsverktyg som smarta mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer. Men de är inte alltid avsedda att arbeta vid under längre stunder och kan ge sämre arbetsställningar. Det är bra att tänka på att variera arbetsställning och använda separata bildskärmar och tangentbord om det går.

Läs mer