Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktivitetsanalyser

Aktivitetsanalyser är ett sätt att kartlägga vad de anställda arbetar med under arbetsdagen. Om analysen görs med hjälp av enkäter är det  bra att komplettera med intervjuer av de anställda.


Analysen blir ett underlag för att bedöma vilka typer av arbetsplatser (arbetsstationer) och hur många som behövs på det nya kontoret.

Genom att också ha gruppdiskussioner eller workshops med de anställda kring hur man skulle vilja arbeta skapar man ett ännu bättre underlag.

Tänk på att före samtalen med de anställda bör ledningsgrupp och HR-avdelning ha diskuterat och analyserat vilka arbetssätt som stödjer företagets mål och visioner.