Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Faktasidor

I faktadelen ges fördjupning och mer information om olika begrepp och områden som tas upp i enkäten. För den som vill fördjupa sig ytterligare finns referenser till olika forskningsrapporter och artiklar under rubriken Om Forma kontoret.

Förändringsarbete

Att ändra eller byta kontorslösning kan antingen vara en del i en större förändringsprocess för verksamheten eller en rent praktisk förändring för att man till exempel måste byta lokaler. Oavsett anledningen innebär det ett förändringsarbete som kräver tid och planering.

Hantera anställdas behov och önskemål

Kontorsmiljön ska utformas på så sätt att medarbetarna kan arbeta på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa arbetsmiljön för medarbetare med särskilda behov.

Aktivitetsanalyser

Aktivitetsanalyser är ett sätt att kartlägga vad de anställda arbetar med under arbetsdagen. Om analysen görs med hjälp av enkäter är det  bra att komplettera med intervjuer av de anställda.