Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Forma kontoret kommer att stängas ner den 31 maj

Webbverktyget upphör den 31 maj eftersom det inte längre stöds tekniskt. Ett nytt projekt om Framtidens arbetsplats startar under hösten 2021.

Under tiden hänvisar vi till boken Att lyckas med kontorsförändringen.