Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsbelastning, tidspress, otydliga krav, brist på stöd och hjälp, krånglande system

Med stressenkäten är det enkelt att undersöka vad som orsakar stress på jobbet!