Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så undviker ni IT-relaterad stress

I menyn har vi samlat en rad nyttiga tips och råd om hur ni kan undvika de problem som IT-relaterad belastning kan medföra.

Allmänna råd om stress och hälsa

  • Var vaksam på tecken på stress, till exempel trötthet, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, nedstämdhet eller humörväxlingar.

  • Ge ökat stöd och avlastning vid hög arbetsbelastning. Se till att det finns tid och möjlighet till återhämtning i arbetet genom varierad arbetsbelastning. Ge även tid för återhämtning efter krävande arbetsinsatser och projekt. Återhämtning kräver god sömn och regelbundna möjligheter till motion och att kunna ta igen sig under vaken tid. 

  • Skapa forum för samtal och erfarenhetsutbyte. Arrangera och tillgodose ett bra administrativt och tekniskt stöd i organisationen. Ha återkommande medarbetarsamtal.

  • Säkerställ goda arbetsmiljökunskaper bland chefer och anställda så att en bra arbetsmiljö kan skapas.

Tips! Använd gärna och ta stöd av Prevents verktyg Balansguiden. En guide om att hitta balansen mellan jobbet och resten av livet.