Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fakta

Professor Bengt Arnetz ger en kort introduktion till ämnet IT-stress. Bengt Arnetz har också varit sakkunnig rådgivare vid framtagning av texter och enkät på sidorna om IT-stress i arbetslivet.