Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Enkät om IT-stress

Här kan du skapa en enkät om IT-stress som ditt företag eller din avdelning sedan besvarar. Resultatet ger ett bra underlag för att diskutera igenom och tillsammans arbeta fram åtgärder för hur ni går vidare. Alla svar och resultat är anonyma.

Du kan testa enkäten själv innan du skickar ut den genom att använda funktionen Gör enkäten. Funktionen passar också bra om ni är en grupp med färre än sex deltagare eftersom ni då bör göra enkäten gemensamt i grupp och diskutera er fram till svaren.

Skicka ut enkäten till avdelningen eller företaget