Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

E-post, mobil, Facebook, affärs- och rapporteringssystem ...

Information- och kommunikationstekniken medför mycket positivt, men kan också leda till ökad stress på arbetsplatsen. Undersök stressfaktorer på grund av IT på er arbetsplats.