Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Checklista som app

Prevents mobilapp Checklistor om arbetsmiljö innehåller två checklistor, en för bemanningsbranschen och en för skogsbruket. 

Prevents ämneschecklistor är mobilanpassade men dessa checklistor finns dock inte med i dagens mobilapp. 

Appen är kostnadsfri och finns för både iPhone och Android.

Välj checklista när du startar appen för första gången.

Fördelar med appen:

  • enkelt att välja bort frågor som inte passar
  • lätt att kommentera med text eller foto som tas med mobilkameran
  • pausa appen och återuppta senare
  • ifylld checklista kan skickas via e-post som PDF eller CSV-fil
  • frågor som bör följas upp listas i en separat uppföljningsrapport.
Ladda ner appen i AppStore
Ladda ner appen i Google Play

 

Checklistan för skogsbruk vänder sig till den som arbetar i skogen och är ett stöd för att lättare upptäcka risker innan ett nytt arbete påbörjas. Då arbetsplatserna i skogen är tillfälliga varierar arbetsmiljön från gång till gång. Om man upptäcker en risk behöver man veta hur den ska åtgärdas. Annars ska arbetsledaren underrättas för att kunna vidta åtgärder. Checklistan ingår i utbildningssatsningen ”Säkert skogsarbete"

Checklistan Bemanning och uthyrning är ett stöd för företag som hyr ut personal och riktar sig till den kundansvarige. Den innehåller frågor som behöver ställas för att bemanningsföretaget ska kunna riskbedöma arbetsmiljön hos kundföretaget och därigenom uppfylla ansvaret för sin personal. Den är indelad i Före, Under och Efter uppdraget.

 

Vanliga frågor om appens funktioner


1. Hur gör jag för att spara all information i appen i molnet?
iOS: Dina data sparas automatiskt så länge du är inloggad på iCloud med telefonen. Under Inställningar>iCloud kan du kontrollera att du är inloggad på iCloud.

Android:
 Du sparar dina data genom att aktivera Säkerhetskopiering (backup) via Google Drive under Inställningar i appens huvudmeny.

2. Hur skapar jag en ny checklista från en avslutad, med samma deltagare och samma plats?
iOS: Gå till Arkivet i huvudmenyn och klicka på den avslutade checklistan du vill använda. Välj sedan alternativet Kopiera checklista för att starta checklistan.

Android:
 Gå till Arkivet i huvudmenyn och välj en avslutad checklista. Tryck sedan på startknappen som visas i toppmenyn för att starta checklista.

3. Kan man lägga till egna frågor?
I dagsläget är det inte möjligt att lägga till egna frågor.