Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Belysning

Checklistan innehåller frågor om hur såväl allmän- som platsbelysningen är utformad. Syftet är att skapa en bra synergonomi men även belastningsergonomi eftersom det finns ett viktigt samspel mellan seendet och kroppsställningar. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.