Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Allmän skyddsrond - Kontor

Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna på kontoret är utformade. Den inleds med några allmänna ämnesområden och avslutas med några vanligt förekommande arbetsutrymmen. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.