Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Smitta

Checklistan innehåller frågor om vilka rutiner som finns för att förhindra smitta. Den är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller vid en genomgång av verksamhetens arbetsmiljörutiner.