Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lim

Checklistan innehåller frågor om hur riskerna vid arbete med lim undersöks och om arbetstagarna har kunskaper om hur arbetet med lim kan ske på ett riskfritt sätt. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.