Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Härdplaster

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med härdplaster undersöks och organiseras med exempelvis läkarundersökningar för de arbetstagare som exponeras. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller när verksamheten ser över sina rutiner för arbete med härdplaster.