Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Buller och vibrationer

Checklistan innehåller frågor om hur buller och vibrationer kan undvikas samt om arbetsgivaren erbjuder undersökningar till de arbetstagare som exponeras. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.