Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Truckar

Checklistan tar upp frågor om utbildning, tillstånd och utformningen av transportvägar och trucken med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska köra trucken.