Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svetsning tillfällig arbetsplats

Checklistan tar upp frågor om rutiner och instruktioner med mera vid svetsning på en tillfällig arbetsplats. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra arbetet.