Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svetsning med gas

Checklistan tar upp frågor om utrustning och ventilation med mera vid gassvetsning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra arbetet.