Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svetsning - Allmänt

Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning med mera vid svetsning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra arbetet.