Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sprutlackering

Checklistan tar upp frågor om hur arbetet organiseras och genomförs med tanke på kemiska hälsorisker med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra arbetet.