Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Slipmaskiner

Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska använda maskinen.