Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Personlig skyddsutrustning

Checklistan innehåller frågor om behovet av lämplig personlig skyddsutrustning och hur den används. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra ett arbete där personlig skyddsutrustning behövs.