Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Motorsåg och röjsåg

Checklistan innehåller frågor om användaren har utbildning, om utrustningens skydd och om personlig skyddsutrustning med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska använda utrustningen.