Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mobila arbetsmaskiner

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet planeras och genomförs. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.