Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Maskiner - Underhåll

Checklistan innehåller frågor om underhållet av maskiner. Syftet är att arbeta med förebyggande underhåll för att undvika oplanerade driftstopp med ökad risk för olyckor. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.