Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Maskiner - Användning

Checklistan tar upp frågor för att minska riskerna vid arbete med maskiner i allmänhet. Den är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.